preskoči na sadržaj
Vijeće roditelja

Na sjednici Vijeća roditelja održanoj  30. rujna  2021. godine izabran  je predsjednik Vijeća roditelja  i zamjenik predsjednika .         

Predsjednik Vijeća roditelja je Tatjana Štulić, a njezina zamjenica je Marica Radman.

 

Vijeće roditelja čini po jedan predstavnik roditelja iz svakog razrednog odjela, tako da u školskoj godini 2021./2022. broji 13 članova. Vijeće roditelja surađuje s predstavnicima škole i kao savjetodavno tijelo u tu svrhu imenuje svog predstavnika.
Prvi sastanak Vijeća roditelja saziva i vodi ravnatelj Škole, a sljedeće sastanke izabrani predsjednik Vijeća roditelja.
Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva odgojno-obrazovne djelatnosti Vijeće roditelja surađuje u organiziranju školskih svečanosti,
planira organiziranje aktivnosti završnog dana maturanata, sudjeluje u uređenju unutarnjeg i vanjskog prostora škole i u tu svrhu može organizirati prikupljanje donacija i slično.
Vijeće roditelja sastaje se najmanje dva puta godišnje, odnosno prema ukazanoj potrebi.
        Vijeće roditelja, osim imenovanja člana koji će biti predstavnik Vijeća u Školskom odboru, obavlja i slijedeće poslove:
                - raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenje i prijedloge vezane uz:
                - organizaciju  rada i života škole
                - organizaciju  izleta i ekskurzija
                - poboljšanje uvjeta rada škole
                - vladanje učenika
                - ostvarivanje kulturne i javne djelatnosti škole
                - surađuje s tijelima škole
                - surađuje s Vijećem učenika
                - surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite sigurnosti i zdravlja učenika
                - obavlja i druge poslove vezane za uspješno školovanje.

 

Predstavnici Vijeća roditelja u školskoj godini 2021./2022.

  1.A

Željka Šnajder

  1.B

Marija Vujić

  1.C

Aleksandara Tominac

  1.D

Stela Gnjatović

  2.A

Tatjana Štulić

  2.B

Katica Mihalić

  2.C

Ružica Sukalić

  2.D

Tomislav Zavitec

  2.E

Anita Putrić

  3.A

Ibrahim Mašinović

  3.B

Jelena Lisec

  3.C

Marica Radman

  3.D

Vesna Banozzi Tubić
preskoči na navigaciju